Četvorougaona kutija za kolače i bonbone, zatvorena
Zilj logo white

Kutija za kolače i bonbone
Šestougaona osnova

Nepropusna samosloživa
Tanjir-kutija
Dimenzija zatvorene kutije: 87x87x45mm
Zapremina: 200ml
Raspon cena: 6,00-9,00 din + PDV
Cena alata za brzo formiranje: 2200,00-2500,00 din/kom
Četvorougaona kutija za kolače i bonbone, otvorena
Zilj logo white

Kutija za kolače i bonbone
Šestougaona osnova

Nepropusna samosloživa
Tanjir-kutija
Dimenzija zatvorene kutije: 87x87x45mm
Zapremina: 200ml
Raspon cena: 6,00-9,00 din + PDV
Cena alata za brzo formiranje: 2200,00-2500,00 din/kom
Šestougaona kutija za kolače i bonbone, zatvorena
Zilj logo white

Kutija za kolače i bonbone
Četvorougaona osnova

Nepropusna samosloživa
Tanjir-kutija
Dimenzija zatvorene kutije: 133x133x48mm
Zapremina: 550ml
Raspon cena: 10,00-14,00 din + PDV
Cena alata za brzo formiranje: 2200,00-2500,00 din/kom
Šestougaona kutija za kolače i bonbone, otvorena
Zilj logo white

Kutija za kolače i bonbone
Šestougaona osnova

Nepropusna samosloživa
Tanjir-kutija
Dimenzija zatvorene kutije: 133x133x48mm
Zapremina: 550ml
Raspon cena: 10,00-14,00 din + PDV
Cena alata za brzo formiranje: 2200,00-2500,00 din/kom
Četvorougaona kutija za jedan kolač sa pet prozora
Zilj logo white

Kutija za jedan kolač
sa pet prozora

Nepropusna samosloživa

Dimenzija zatvorene kutije: 110x110x90mm
Zapremina: 450ml
Raspon cena: 9,00-13,00 din + PDV
Cena alata za brzo formiranje: 2200,00-2500,00 din/kom